Renovace stolku a židle
Renovace nábytku


01.05.2023

Při této renovaci stolku a židle bylo nejdůležitější provést důkladné odstranění všech vrstev barev, které byly na nábytku aplikovány v minulosti. To bylo zásadní pro získání původního vzhledu nábytku a pro zajištění kvalitního výsledku renovace. Odstraňování starých barev může být poměrně náročné a pracné, ale je to nutný krok pro dosažení úspěšné renovace.

Po odstranění starých barev byla provedena oprava viditelných poškození nábytku. Při této činnosti byla vždy zohledněna původní výrobní technologie a styl nábytku. Na základě toho jsme se snažili zachovat prvky původního vzhledu nábytku, které jsou charakteristické pro daný historický styl. Výsledkem bylo oživení nábytku a získání jeho původního vzhledu.

Následně byl nábytek opatřen novou povrchovou úpravou, která byla vybrána dle přání zákaznice. Tato úprava chrání nábytek před poškozením a zajišťuje dlouhodobou ochranu proti opotřebení. Celkově lze říci, že renovace stolku a židle byla úspěšná a zákaznice byla spokojena s výsledkem.

Další fotografie